Salaojat, viherrakentaminen, jätevesijärjestelmät ja lasten leikkipaikat

TSU Group (Turun Kaivuutyö) on luotettava ja ammattitaitoinen maanrakennustoimija. Toteutamme kaikenkokoiset maanrakennustyöt. Asiakkaitamme ovat taloyhtiöt, yritykset ja yksityiset kotialoudet. TSU Groupilla löytyy pätevyydet KVV-valvontaan, joten voimme tarjota työt aina avaimet käteen periaatteella.

Salaojat – vedet pois perustuksien luota

Perustusten ja alapohjan kuivana pysymisen kannalta salaojien toimivuus on erittäin tärkeää. Salaojien asennusten kannalta tärkeää on, että tarkastuskaivot on asennettu oikein ja että niitä pääsee tarvittaessa huoltamaan. Salaojiin kertyvä vesi ja katolta sadevesiviemäriin kertyvä vesi johdetaan yhteisen perusvesikaivon kautta kunnalliseen sadevesiviemäriin, avo-ojaan tai maaimeytykseen. Laadukkaan ja toimivan salaojajärjestelmän takaavat luotettavat materiaalit sekä huolellisesti toteutettu työ.

Viherrakentaminen ja pihatyöt

Haluatko että pihasi kukoistaa ja nurmikko loistaa vihreän kauniina? Toteutamme piharakentamisen puolestasi, oli kyse pihan tasoittamisesta, nurmikon istutuksesta tai pihalaatoituksesta. Viherrakentaminen on on tarkkaa ja vaativaa työtä. Ole meihin yhteydessä jos tarvitset ammattilaiset paikalle.

Pumppamo ja jätevesijärjestelmät

Onko tarve uusia jätevesijärjestelmää? Toteutamme pumppaamo- ja jätevesijärjestelmät.

Turun Kaivuutyöltä löytyy ratkaisut omakotitalojen ja mökkien jätevesien käsittelyyn. Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavat syntyvän jäteveden määrä, laatu sekä maaperäolosuhteet. Jos on tarve liittyä kunnalliseen jätevesijärjestelmään pystymme toteuttamaan nekin työt.

Nykyaikana jätevesiä syntyy paljon ja ne ovat entistä likaisempia. Siksi jätevesien käsittelyn vaatimukset tiukentuvat entisestään. Asunnon tai mökin varustelutason nousun myötä jätevesien käsittelyyn vaaditaan yhä tehokkaampia ratkaisuja. Ympäristönsuojelulaissa kielletään pohjavesien likaaminen ja määrätään talousjätevesien käsittelypakko. Kiinteistön omistajat voivat kuitenkin valita jäteveden puhdistusjärjestelmänsä vapaasti eri vaihtoehdoista, kunhan sillä saavutetaan asetuksessa säädetty puhdistustulos.

Jätevesiasetuksessa säädetään vähimmäisvaatimukset viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesien käsittelylle. Määräykset koskevat miltei kaikkia kiinteistöjä, myös niitä vapaa-ajan asuntoja, joita ei ole liitetty kunnallisiin viemärijärjestelmiin.

Eri tapoja käsitellä kodin ja haja-asutusalueen jätevesiäjätevesijärjestelmä:

  • Liittyminen vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon
  • Hankkimalla muutaman lähinaapurin kanssa yhteinen puhdistusjärjestelmä
  • Kiinteistökohtainen jätevesien puhdistusjärjestelmä

Lasten leikkipaikat

Lasten leikkipaikat ovat lapsillemme erityinen ja hieno paikka viettää aikaa. Leikkipaikkojen rakentaminen vaatii ammattitaitoa ja kokemusta toteuttaa työ turvallisesti. Leikkipaikkojen laitteiden ja turvallisuuden takaaminen on meille erityisen tärkeä asia. Toteutamme leikkipaikkojen asennukset rautaisella ammattitaidolla.

Leikkipaikka-asentamisiin kuuluvat mm.:

  • Turvahiekan asennus.
  • Keinujen ja hiekkalaatikoiden asennukset
  • Alueiden aitaukset
  • Istutukset
  • Valaistus
  • Muut vaadittavat asennukset.