Sähköautonlatausjärjestelmän rakentaminen Turkulaiselle taloyhtiölle – Asiakastarina

Sähköautonlatausjärjestelmän rakentaminen Turkulaiselle taloyhtiölle

Toteutimme Turussa kahdelle taloyhtiölle heidän tarpeitaan vastaavat, kattavat sähköautonlatausjärjestelmät. 

Tässä projektissa TSU Energy pääsi toteuttamaan sen kahta osaamisalaa – kestävän ja uudistuvan energian ratkaisut sekä monialainen sähkötyö.

100 uutta sähköautonlatausasemaa Turkulaisen taloyhtiöön

Projektin mittakaava oli noin 100 latausasemaa kahdessa eri taloyhtiössä. Tämä edellytti laajaa suunnittelua, tarkkaa projektinhallintaa ja monitahoista teknistä osaamista. Tavoitteenamme oli luoda järjestelmä, joka ei ainoastaan täyttäisi nykyisiä tarpeita, vaan olisi myös skaalautuva tulevaisuuden kasvavien vaatimusten mukaisesti.

Työn sisältö

Projekti sisälsi kaiken tarvittavan alusta loppuun:

– Maanrakennustyöt: Valmistelimme maaperän latausasemien asentamista varten, mikä sisälsi kaivuutyöt, maan tiivistämisen ja viemäröinnin varmistamisen.

– Sähkötyöt: Asensimme kaikki tarvittavat sähköjärjestelmät, mukaan lukien latausasemat itse, teholähteet ja tarvittavat turvajärjestelmät. Huomioimme erityisesti energiatehokkuuden ja varmistimme, että järjestelmä oli suunniteltu kestämään tulevaisuuden tarpeet.

Kommunikoimme aktiivisesti asiakkaiden kanssa varmistaaksemme, että projektin kaikki näkökulmat otettiin huomioon ja että lopputulos ylitti asiakkaan odotukset.

Lopputuloksena taloyhtiöt saivat ottaa käyttöönsä huolella suunnitellun sekä toteutetun sähköautonlatausjärjestelmän. Se ei ainoastaan parantanut taloyhtiöiden infrastruktuuria vaan tuo heille myös kilpailuetua, kun tulevat asukkaat etsivät asuntoja.